Договор оферты - Мероприятия мирового уровня

Договор оферты

Публічний договір (оферта)

про надання послуг

 

м.Київ                                                                                                              «__»_______2019 р.

 

Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦКУ) цей документ є публічною офертою до укладення договору про надання інформаційно-консультаційних послуг (Семінар Тоні Роббінса «Розкрий свій прихований потенціал», який відбудеться 11-14 квітня 2019 р. в м.Лондон Великобританія) (далі - Захід) на умовах, викладених нижче (далі –Договір).

Умови публічного Договору встановлюються однаковими для всіх споживачів.

Ця публічна оферта адресується будь-якій особі (далі за текстом - Замовник), яка бажає отримати вищевказані послуги в будь-якій зручній для неї формі. Замовити отримання інформаційно-консультаційних послуг на плануємий Захід можливо на сайті: www.goodwill.kiev.ua (далі - Сайт).

Ця публічна оферта розміщується на Сайті та є офіційною. Вона може бути змінена, з доведенням цих змін до загального відома за допомогою публікації змін на Сайті.

На Сайті розміщується повна інформація про Заходи, які планується провести в майбутньому в точній відповідності з інформацією, яка представлена на Сайті Організатором цих Заходів.

У відповідності по ст.ст.638, 639, 640, 641, 642 ЦКУ, у випадку прийняття викладених нижче умов, Договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції. Якщо сторони домовилися укласти договір за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, він вважається укладеним у письмовій формі.

В зв'язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст даного документу і, якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом, Виконавець пропонує Вам відмовитися від дій, необхідних для акцепту, або укласти індівідуальний договір на окремо обговорюваних з Виконавцем умовах.

У відповідності до норм ст.640 ЦКУ, якщо відповідно до акта цивільного законодавства для укладення договору необхідно вчинення дії, договір є укладеним з моменту вчинення певної дії.

У відповідності до норм ст.642 ЦКУ, якщо особа, яка одержала пропозицію укласти договір, у межах строку для відповіді вчинила дію відповідно до вказаних у пропозиції умов договору, яка засвідчує її бажання укласти договір, ця дія є прийняттям пропозиції, якщо інше не вказане в пропозиції укласти договір або не встановлено законом.

Згідно вищевказаних норм ЦКУ, моментом прийняття даної пропозиції та укладанням Договору, є будь-яка з наступних дій Замовника:

- проставлення «Галочки» в відповідному розділі Сайту або натискання кнопки з згодою на прийняття оферти на нижче вказаних умовах;

- надання письмового підтвердження прийняття оферти Договору в формі заяви, анкети, повідомлення або будь-яким аналогічним способом;

- здійснення Замовлення за допомогою телефонного дзвінка, електронного листа та повідомлення про умови покупки квитка (іншого документу на право отримання вищевказаних послуг);

- вчинення передоплати за участь в Заході шляхом готівкового або безготівкового внесення грошових коштів на рахунок Виконавця.

 

 1. 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець – Фізична особа-підприємець ТКАЧОВА ОЛЕСЯ СЕРГІЇВНА, (ІПН 2971321424, 04071, м.Київ, вул.. НИЖНІЙ ВАЛ, буд. 43, кв. 56), що діє на підставі Виписки з державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, номер запису в Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців 2 077 000 0000 006904 від 05.09.2007 року, уповноважена на підставі укладених з Організаторами (іншими особами, уповноваженими Організатором) договорів надавати послуги по, бронювання, оформлення і реалізації квитків на різні заходи;

1.2. Анулювання бронювання квітка- автоматичне скасування тимчасового закріплення місця учасника Захода за Замовником і, відповідно, видалення цього замовлення Квитка на Захід через 24 години з моменту оформлення відповідного Замовлення, та подальшої його неоплати (повністю або частково) (якщо інше не передбачено цим Договором або умовами участі в заході, розміщеними на Сайті), а так само автоматичне скасування закріплення місця учасника Заходу за Замовником і, відповідно, видалення цього Замовлення Квитка на Захід, через 1 (один) календарний місяц з моменту надходження часткової оплати, якщо таке Замовлення не оплачено повністю протягом місяця (якщо інше не передбачено цим Договором або умовами участі в Заході, розміщеними на Сайті);

1.3. Квиток - документ в електронному вигляді або на паперовому носії, який засвідчує право власника цього документа на відвідування Заходу;

1.4. Бронювання - тимчасове закріплення місця учасника Заходу за Замовником протягом 24 годин з моменту оформлення Замовлення;

1.5. Договір - цей договір про надання інформаційно-консультаційних послуг, укладений на умовах цієї Оферти, між Замовником та Виконавцем, відповідно до якого Виконавцем надаються послуги по бронюванню і придбанню Квитків на Захід;

1.6. Замовлення - письмове підтвердження прийняття оферти договору в формі заяви, анкети, повідомлення або будь-яким аналогічним способом і/або вчинення передоплати на участь в Заході шляхом готівкового або безготівкового внесення грошових коштів, в результаті чого за Замовником закріплюється місце учасника Заходу тимчасово або постійно в залежності від статусу та повноти оплати;

1.7. Замовник – фізична або юридична особа незалежно від місця реєстрації, яка прийняла оферту договору у будь-який спосіб;

1.8. Захід - Семінар Тоні Роббінса «Розкрий свій прихований потенціал», який відбудеться 11-14 квітня 2019 р. в м.Лондон Великобританія, участь в якому пропонується на Сайті;

1.9. Організатор - юридична особа (фізична особа- підприємець), яка здійснює організацію та проведення Заходу;

1.10. Період дії бронювання - 24 (двадцять чотири) години з моменту отримання від Замовника його Замовлення на участь в Заходію. В цьому разі, Квитки, які включені в Бронювання, недоступні для замовлення іншими особами, крім Замовника, або одно 1(один) календарний місяц з моменту часткової оплати Квитка;

1.11. Реєстрація Замовника - процес внесення Замовником на Сайті своїх даних для отримання доступу до повного функціоналу Сайту, а також можливості бронювання та покупки Квитка на Захід.

1.12. Сайт – веб-сайт в мережі Інтернет, розміщений за адресою www.goodwill.kiev.ua, право власності та право на адміністрування якого належать Виконавцю.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом цього Договору є:

2.1.1. надання Замовнику послуг з інформування про Захід, бронювання, оформлення, передачі Квітків на Захід, в порядку і на умовах, передбачених даним договором (далі по тексту - Послуги);

2.2. Виконавець, надаючи послуги, зазначені в п. 2.1.1 цього Договору, діє від свого імені, але за рахунок Організатора відповідного Заходу, участь Замовника в якому бронюється. Користуючись послугами Виконавця Замовник розуміє, що Виконавець безпосередньо не проводить Захід, а тільки є посередником, в зв'язку з чим Виконавець не несе відповідальність за виконання зобов'язань безпосередньо особами, які організують та проводять Захід.

2.3. Послуги з інформування Замовникаа про Захід проводяться в наступному порядку: Замовник залишає замовлення на участь в Заході одним з наступних способів:

2.3.1 Замовник реєструється на Сайті, передаючи Виконавцю за допомогою Сайту персональні дані, включають прізвище, ім'я, по-батькові (або назву для юридичних осіб) Замовника, його номер телефону, адресу електронної пошти, інші персональні дані, передбачені формою для реєстрації на Сайті. До передачі даних Замовник дає згоду на їх обробку. Замовник зобов'язується не використовувати для реєстрації персональні дані іншої особи або недостовірні персональні дані. Замовник несе відповідальність за достовірність наданих їм при реєстрації персональних та інших даних. Використання персональних даних Замовника при здійсненні ним Реєстрації вважається використанням цих даних особисто Замовником.

2.3.2 Замовник заповнює анкету в місці знаходження Виконавця або його уповноваженого представника, передаючи за допомогою даної анкети свої дані, в тому числі персональні дані, включають прізвище, ім'я, по-батькові (або назву для юридичних осіб) Замовника, його номер телефону, адресу електронної пошти, інші персональні дані, передбачені формою для реєстрації на Сайті. при цьому Замовник-фізична особа дає згоду на обробку своїх персональних даних і зобов'язується НЕ використовувати персональні іншої особи або недостовірні персональні дані. Замовник несе відповідальність за достовірність наданих їм при реєстрації персональних та інших даних. Використання персональних даних при заповненні та наданні Виконавцю анкети вважається використанням цих даних особисто Замовником. Одночасно з заповненням анкети Замовник знайомиться з цим Договором і підтверджує прийняття оферти в повному обсязі відповідною відміткою в анкеті.

2.3.3 Замовник повідомляє уповноваженому представнику Виконавця про намір брати участь у Заході або отримати інформацію про умови такої участі в офіційній групі Виконавця в соціальних мережах.

2.4. Представник Виконавця особисто і безпосередньо, а при зверненні Замовника по мережі Інтернет - через залишені Замовником номер телефону і (або) адреса електронної пошти, а також за допомогою профілю в соціальній мережі, якщо Замовник звернувся за допомогою соціальної мережі, надає йому необхідну інформацію про Захід, порядок оплати та умови участі в Заході, тобто інформацію, спочатку надану Виконавцю Організатором і яка розміщена на Сайті.

2.5. При узгодженні з Замовникомм його участь в Заході, Виконавець узгоджує таку участь з Організатором Заходу.

2.6. При досягненні в ході переговорів згоди про умови угоди і виявлення Замовником бажання взяти участь в Заході та оплатити вартість такої участі, Виконавець надає Замовнику інформацію про порядок оплати участі в Заході. Замовник робить попередню оплату шляхом готівкового або безготівкового розрахунку, при цьому він погоджується з тим, що з моменту внесення ним грошових коштів рішення Замовника на участь в Заході є остаточним і сплачені грошові кошти поверненню не підлягають, за винятком випадків, встановлених цим Договором.

За загальним правилом Організатора повернення Квитка або зміна Заходу по придбаному Квитку НЕ передбачені, що відповідає ст.ст. 598, 651 ЦКУ (Припинення зобов'язання на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, встановлених договором або законом). З огляду наце, за договором між Виконавцем і Організатором повернення Квитка або зміна Виконавцем Заходу по набутому Квитку НЕ передбачені, що може бути підтверджено випискою з відповідного Договору і/або відповідним листом Організатора, сплачені Замовником за Квиток грошові кошти в разі його відмови від участі в Заході є витратами Виконавця та поверненню не підлягають.

2.7. Вартість участі в Заході приведена на Сайті Виконавця, а також в Додатку № 1 до цього Договору. В випадку розбіжності між ціною в Додатку № 1 і ціною на Сайті Виконавця застосовується ціна, яка вказана на Сайті. Ціна може змінюватися до моменту повної оплати Квитка Замовником.

2.8. У разі здійснення платежу за допомогою банківської карти, Замовник зобов'язаний використовувати банківську карту, випущену на його ім'я (власника картки). Одночасно з цим Виконавець вправі вимагати від Замовника надання оригіналів документів, що посвідчують цю особу. Платіж не приймається, а Замовлення анулюється у разі порушення Замовником умов платежу, встановлених законодавством України і справжнім пунктом.

2.9. Після надходження оплати Замовника за участь в Заході, Виконавець протягом одного робочого дня закріплює за даними Замовником місце учасника зазначеного Заходу і передає відповідні відомості Організатору Заходу.

2.10. У разі, якщо між погодженням з Замовником участі в Заході і його оплатою пройшло більше 24 годин, Виконавець не гарантує наявність місця для участі Замовника в Заході і відповідність вартості участі доведеної до Замовника в момент досягнення згоди про участь в Заході.

2.11. при несплаті або часткової оплаті Квитка, Виконавець вправі вважати Замовлення непроданими, анулювати його по закінченню строку дії Броні і повернути Замовнику часткову передоплату, для чого останнійт зобов'язаний надати Виконавцю відповідну письмову заяву.

2.12. Протягом 1 (одного) робочого дня з дати надходження оплати вартості участі в Заході, на електронну пошту Замовника надходить Квиток на цю участь. Послуги з Бронювання вважаються наданими належним чином і прийнятими Замовником в момент відправлення йому Квитка. Обов'язок по перевірці наявності Квитка на електронній пошті Замовника несе він сам.

2.13. Виконавець вправі надавати Замовнику інформацію про партнерів Виконавця, що надають послуги по оформлення документів, необхідних для участі в Заході. Виконавець як особа, що надає виключно інформаційні послуги, не несе відповідальності за укладення і виконання договорів між Замовником та партнерами Виконавця.

2.14. Виконавець при наданні інформації Замовнику про Захід та послуги партнерів орієнтується виключно на відомості, надані йому Організатором і партнерами і не несе відповідальність за їх достовірність. Замовник зобов'язується самостійно перевіряти інформацію, отриману від Виконавця через Організаторів або партнерів.

2.15. При дотриманні всіх умов цього Договору після оплати участі в Заході, Замовлення вважається оформленим і у Замовника виникає право вимагати від Організатора відвідування ним оплаченого Заходу.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник вправі:

3.1.1. самостійно приймати рішення про придбання Квитків шляхом повного прийняття умов цього договору;

3.1.2. отримувати від Виконавця інформацію про правила придбання Квитків і іншу інформацію про плануємий Захід, якою той володіє в рамках своїх повноважень, з використанням мережі Інтернет, телефонних дзвінків і іншими способами, зазначеними на Сайті Виконавця;

3.1.3. самостійно вибирати спосіб оплати Квитка;

3.1.4. направляти відгуки про робот Виконавця по контактним адресами, зазначеним на Сайті Виконавця.

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. ознайомитися зі усіма умовами цього Договору і прийняти їх;

3.2.2. систематично відвідувати Сайт Виконавця і відстежувати зміни в умовах Договору, умови проведення Заходу, важливі оголошення і інші юридично значимі повідомлення Виконавця;

3.2.3. ознайомитися з обмеженнями по участі в конкретному Заході;

3.2.4. при відвідуванні Заходу з неповнолітніми дітьми - нести відповідальність за їх дії і бездіяльність, при цьому Замовник погоджується з тим, що неповнолітній дитині може бути відмовлено у відвідуванні Заходу, якщо він не відповідає віковій категорії Заходу;

3.2.5. в повному обсязі оплатити вартість Квитка, у відповідності до умов цього Договору до отримання Квитка з оплатою витрат на конвертацію валюти, а також витрат на зміну курсу валюти (якщо до моменту повної оплати курс іноземної валюти зміниться);

3.2.6. при оформленні Квитка, повністю перевірити всю інформацію, яка міститься в Квитку;

3.2.7. при виявленні помилок в Квитку - негайно повідомити про це Виконавцю. В іншому випадку Замовник визнає, що Послуги Виконавця надані якісно та в повному обсязі, а Замовникт НЕ має ніяких претензій до Виконавця, за некоректно оформлений Квиток і неможливість участі в Заході;

3.2.8. негайно повідомити Виконавця про зміні своїх контактних даних в письмовій формі за допомогою контактного e-mail. У разі неповідомлення, Замовник самостійно несе відповідальність, якщо з огляду на таке неповідомлення або надання недостовірних даних Замовник НЕ зможе прийняти участь в Заході або буде видалений Організатором після допуску.

3.3. Виконавець вправі:

3.3.1. вносити зміни в цей Договір з публікацією цих змін на Сайті;

3.3.2. проводити профілактичні і інші технічні роботи на Сайті;

3.3.3. перевіряти, уточнювати інформацію про Замовника з метою виконання вимог чинного законодавства, в тому числі в частині обробки персональних даних, протидії тероризму, захисту неповнолітніх від інформації, яка може завдати їм шкода, дотримання прав і законних інтересів третіх осіб;

3.3.4. змінювати вартість на участь в Заході, яка опублікована на Сайті, згідно з змінами цінової політики Організатора Заходу;

3.3.5. Вимагати від Замовника належного виконання обов'язків по оплаті вартості Квитка і відмовити в видачі Квитка у випадку порушення ним умов оплати;

3.3.6. вести фотозйомку участі в Заході своїми силами або силами залучених третіх осіб;

3.3.7. анулювати бронювання в встановлених Договором випадках.

3.4. Виконавець зобов'язаний:

3.4.1. надати Замовнику повну інформацію про Захід, про Організатора та послуги, що ним надаються у відповідності до умов цього Договору, у  відповідності з відомостями, наданими Організатором Виконавцю, а також інструкції по оформленню, оплаті та отриманню Квитка;

3.4.2. дотримуватися заходів захисту персональних даних Замовника і використовувати їх тільки в цілях, зазначених в письмовій згоді кЗамовникаа на їх обробку та використання;

3.5. Виконавець не несе відповідальності за працездатність і/або захищеність інформаційних каналів зв'язку, що використовуються Замовником.

 

 1. ОСОБЛИВОСТІ ОПЛАТИ

4.1.1. Вартість Заходу, зазначена на Сайті, може змінюватися Виконавцем в залежності від зміни цінової політики Організатора Заходу. У разі, якщо Замовник забронював Квіток, але НЕ зробив повної оплати цього Квитка, він зобов'язаний оплатити вартість Квитка по ціні, яка діяла на момент оплати.

4.2. Не допускається зміна вартості Заходу для Замовника, якщо участь у Заході вже оплачено в розмірі повної вартості Квитка.

4.3. Зазначена на Сайті і в Додатку № 1 до договору вартість Квитка НЕ включає в себе витрати Замовника, переїзд Замовника до місця здійснення Заходу, на конвертацію валюти при оплаті участі в Заході, транспортні витрати на прибуття і вибуття з Заходу, витрати на проживання, харчування, інші додаткові витрати, пов'язані з участю в Західі та НЕ зазначені в описі вартості Заходу.

 

 1. ВІДМОВА ВІД УЧАСТІ У ЗАХОДІ В ЗВ'ЯЗКУ З ВІДМОВОЮ В ВІЗІ, ЗАМІНІ ЗАХОДУ, ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ КВІТКІВ, СКАСУВАННЯ БРОНЮВАННЯ.

5.1. Замовник має право відмовитися від Квитка і вимагати повернення сплаченої вартості Квитка повністю або частково (в залежності від терміну звернення), тільки в разі отримання відмови в наданні Замовнику візи, необхідної для відвідування країни де планується проводити Захід, при наданні Виконавцю доказів такої відмови. Дане умова діє тільки в разі, якщо у візі відмовлено не з вини Замовника. У будь-якому випадку при відмові від участі в Заході Замовник зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати Виконавця. Замовник визнає, що в зв'язку з його відмовою від участі в Заході Виконавець несе додаткові витрати, в тому числі в вигляді оплати вартості Квитка Організатору Заходу, витрати на грошові перекази, комісії платіжних систем, оплату вартості обладнання і додаткових матеріалів для даного Замовника, вартість телефонних переговорів і інші, які можуть складати до 100% оплаченої Замовником вартості Квитка. За загальним правилом Організатора повернення Квитка або зміна Заходу по придбаному Квитку НЕ передбачені. З огляду на те, що по договором між Виконавцем і Організатором повернення Квитка або зміна Виконавцем Заходу за придбаними Квитками не передбачені, що може бути підтверджено випискою з відповідного Договору і/або відповідним листом Організатора, сплачені Замовником за Квиток грошові кошти в разі його відмови від участі в Заході є витратами. Повертаючи вартість Квитка Замовнику в випадку отримання ним відмови в візі в порядку, передбаченому пунктами 5.1.1.-5.1.5 Договору Виконавець за свій рахунок несе додаткові витрати в розмірі суми, яка повертається Клієнту, а саме:

5.1.1. У випадку, зазначеному в п.5.1. Договору Замовник письмово по електронній пошті office@goodwill.kiev.ua направляє на адресу Виконавця відповідне заяву, оформлену належним чином (шаблон надається Виконавцем за запитом Замовника) з додатком доказів персональної відмови в візі (доказ відмови повинен відображати персональні дані Замовника). Запит шаблону заяви є обов'язком Замовника. У разі відсутності такої заяви кошти не повертаються.

5.1.2. У разі, якщо Замовник повідомляє Виконавцю про свою відмову від участі в Заході не пізніше, ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до початку Заходу, Виконавець повертає кошти в розмірі 100% від суми, сплаченої Замовником за Квиток, за вирахуванням частини своїх фактичних витрат.

5.1.3. У разі, якщо Замовник повідомляє Виконавцю про свою відмову від участі в Заході в термін менше ніж 14 (чотирнадцять) календарних днів, але не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до початку Заходу, Виконавець утримує частину своїх витрат в розмірі 50% оплаченої Замовником вартості Квитку.

5.1.4. У разі, якщо Замовник повідомляє Виконавцю про свою відмову від участі в Заході в термін менш ніж 7 (сім) календарних днів, але НЕ менш ніж за 3 (три) робочих дня до початку Заходу, Виконавець утримує частину своїх витрат в розмірі 70% оплаченої Замовником вартості Квитку.

5.1.5. В випадках вказаних в п.п. 5.1.1-5.1.4., Виконавець зобов'язаний провести повернення грошових коштів протягом 1 (одного) календарного місяця зі дня закінчення Заходу.

5.1.6. В випадку, якщо клієнт НЕ повідомив в письмовій формі Виконавцю менш ніж за 3 (три) робочих дні до початку Заходу про свою відмову від участі в Заході, Виконавець утримує свої витрати в розмірі 100% оплаченої Замовником вартості і грошові кошти Замовнику не повертаються.

5.2. У разі, якщо Виконавцем буде проведено іншій або додатковий Захід, після здійснення Бронювання або оплати участі Замовника в Заході, останній має право не більше одного разу протягом 1 (одного) календарного року з моменту Бронювання, змінити дату, час або місце Заходу (Заміна Заходу на іншій анонсований захід) відповідно до умов Заходів, публікується на Сайті.

5.2.1. для заміни заходу Замовник НЕ пізніше, ніж за 1 (один) календарний місяць до дати початку заброньованого і/або оплаченого заходу направляє Виконавцю письмово по електронної пошти office@goodwill.kiev.ua відповідну заяву, оформлену належним чином (шаблон надається Виконавцем за запитом Замовника). Запит шаблону заяви є обов'язком Замовника. В випадку відсутності такої заяви або порушення встановленого цим пунктом строку направлення заяви заміна заходи виконавцем НЕ проводиться.

5.2.2. При узгодженні Виконавцем заміни заходу сума, раніше внесена Замовником за участь в раніше заброньованому Заході, вважається оплатою вартості участі в заході, на яке проведена заміна.

5.2.3. У разі, якщо вартість нового обраного Замовником Заходу перевищує вартість раніше заброньованого Заходу, Замовник протягом одного робочого дня з дати узгодження Виконавцем заміни заходу проводить доплату цієї вартості на дату доплати. При порушенні терміну доплати Виконавець залишає за собою право відмовити Клієнту в Заміні заходу.

5.2.4. В випадку, якщо вартість нового обраного Замовником заходу нижче вартості раніше заброньованого Заходу, Виконавець протягом 10 (десяти) календарних днів робить перерахунок вартості і повертає Замовнику, різницю в ціні за мінусом своїх фактичних витрат, в тому числі витрат на комісії платіжних систем, на підставі заяви Замовника, заповненого за шаблоном, отриманим від Виконавця.

5.3. Замовник вправі переоформити Квиток на іншого учасника при умови повідомлення Виконавця про заміну учасника заброньованого Заходу не пізніше, ніж за 14 (чотирнадцять) робочих днів до дати початку Заходу.

5.3.1. У зазначеному в п.5.3 випадку Замовник письмово по електронній пошті office@goodwill.kiev.ua направляє на адресу Виконавця відповідне заяву, оформлену належним чином (шаблон надається Виконавцем за запитом Замовника) з наданням відомостей про дату, місце, час Заходу, відомостей про колишнього учасника та нового учасника. Запит шаблону заяви є обов'язком Замовника. У разі відсутності такої заяви Виконавець залишає за собою право відмовити Замовнику в переоформленні.

5.3.2. При цьому новий учасник зобов'язаний дати Виконавцю згоду на обробку персональних даних і прийняти умови цього Договору шляхом проставлення «Галочки» в відповідному розділі Сайту або натискання кнопки зі згодою на прийняття оферти до укладання Договору, або шляхом надання письмового підтвердження прийняття оферти Договору в формі заяви, анкети, повідомлення або будь-яким аналогічним способом, здійснення Замовлення за допомогою телефонного дзвінка і повідомлення умов покупки Квитка.

5.3.3. Передача Квитка іншій особі без переоформлення в установленому цим Договором порядку забороняється, така особа НЕ буде допущена до участі в Заході. За умови дотримання вимог цього пункту, Виконавець зобов'язується переоформити Квиток протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання заяви Замовника.

5.4. Замовник має право замінити Квиток на Квиток вищої категорії (при наявності такої) за умови спрямування по електронній пошті office@goodwill.kiev.ua відповідної письмової заяви Виконавцю в строк не пізніше, ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до початку Заходу та з обовязковим доплатою різниці у вартості Квитків на дату доплати але не пізніше 3 (трьох) календарних днів з моменту зазначеного повідомлення. Шаблон заяви надається Виконавцем за запитом Замовника. Запит шаблону заяви є обов'язком Замовника. В відсутність доплати і/або отримання заяви Замовника в зазначений термін, Виконавець залишає за собою право відмовити Замовнику в заміні Квитка.

5.5. Початком Заходу визнається перший день проведення цього Заходу, в тому числі першої його частини, якщо Захід включає в себе кілька складових.

5.6. Замовник приймає до уваги, що Організатор залишає за собою право на свій розсуд змінювати Захід, його дату і місце проведення в будь-який час.

5.7. Замовник підтверджує, що повідомлений про те, що в випадку форс-мажорних обставин, які перебувають поза контролем Організатора (в тому числі стихійних лих, терористичних актів та інше) Організатор вправі скасувати Захід в будь-який момент до або під час проведення Заходу. В цьому випадку Квиток автоматично переоформлюється на наступний майбутній Захід. Якщо наступне майбутнє Захід не є прийнятним для Замовника, сплачені за Квиток грошові кошти будуть йому повернуті. Виконавець і Організатор НЕ несе відповідальності за будь-які інші витрати, які може понести Замовник, включаючи, але не обмежуючись неповернутих авіаквитками.

 

 1. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

6.1. При виникненні у Замовника бажання придбати послуги синхронного перекладу і/або отримати роздаткові матеріали при участі в Заході (далі - Додаткові Послуги), Виконавець узгоджує з Замовником вартість Додаткових послуг і надає йому посилання на оплату зазначених послуг.

6.2. Після оплати Замовником вартості Додаткових послуг йому на вказаний ним електронний адрес приходять документи в підтвердження оплати.

6.3. По прибуттю на Захід Замовник, який оплатив вартість Додаткових послуг, має право вимагати надання йому даних послуг.

6.4. При наданні Замовнику послуг з синхронного перекладу йому на Заході надається необхідне обладнання. При наданні Замовнику послуг з надання роздавальних матеріалів йому на Заході надаються відповідні роздаткові матеріали англійською мовою.

6.5. Якщо Виконавець не є особою, що надає зазначені Додаткові послуги, Виконавець як інформаційний посередник НЕ несе самостійної відповідальності за факт їх надання і якість цих Додаткових послуг.

 

 1. ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ В ЗАХОДАХ

7.1. Замовник зобов'язаний приходити на Захід завчасно для своєчасного оформлення реєстрації на Захід.

7.2. Якщо Замовник запізнився  він може бути НЕ допущений Організатором до участі в Заході до наступної перерви (відповідно до програми Заходу). Рекламні грошові засоби при цьому НЕ повертаються.

7.3. Замовник зобов'язаний виконувати всі правила участі в Заході, відображені в цьому Договорі, а також озвучені спікерами під час проведення Заходу або, які іншим способом стали відомими Замовнику.

7.4. Замовник повідомлений, що при порушенні ним правил участі в Заході, Організатор не несе відповідальності за якість надання послуги та залишає за собою право видалити Замовника і прибулих з ним осіб з Заходу, при цьому грошові кошти, виплачені Замовником, НЕ повертаються і вважаються неустойкою, яка підлягає оплаті в зв'язку з порушенням Замовником прийнятих на себе зобов'язань.

7.5. Замовник зобов'язаний дотримуватися порядку і дисципліні, як при реєстрації на Захід, так і при проведенні Заходу, в тому числі умови, зазначені в Правилах поведінки при відвідуванні Заходу (Додаток 2). Не створювати своїми діями незручності для інших членів Заходу, а також НЕ заважати проведенню За хода. При порушенні умов цього пункту Організатор вправі НЕ допустити Замовника до участі в Заході або видалити Замовника з майданчика, на якому проводиться Захід, при цьому грошові кошти, оплачені Замовником, не повертаються і вважаються неустойко, яка підлягає оплаті в зв'язку з порушенням Замовником прийнятих на себе зобов'язань.

 

 1. РЕЗУЛЬТАТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1. Всі інформаційні матеріали, що надаються Замовнику в процесі проведення Заходу, а також результати фото- і відеозйомки, отримані Виконавцем у час проведення Заходу, є результатом інтелектуальної діяльності, виключне право на які належить особі, яка створила такі результати.

8.2. Здійснювати фото- зйомки, аудіо і/або відеозапис Заходу можливо тільки з дозволу Організатора Заходу. Використання результатів інтелектуальної діяльності без письмової згоди правовласника є порушенням виключного права, що тягне за собою цивільну, адміністративну та іншу відповідальність у відповіднсті з чинним законодавством України.

8.3. Замовник не має права в комерційних цілях копіювати аудіо та відеоматеріали, роздаткові матеріали Заходів, використовувати зміст зазначених Заходів без письмової згоди Організатора або Виконавця, в іншому випадку це буде вважатися порушенням виключного права і спричинить за собою цивільну, адміністративну та іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.4. Зміст наданих у зв'язку з проведенням Заходу документів і матеріалів є власністю Виконавця і Організатора і охороняються відповідно до законодавства про інтелектуальну власність, в тому числі чинним в місці знаходження Організатора. Вміст не має відтворюватися, змінюватися, перепродаватися, ліцензуватися, присвоюватися або пропонуватися як бонус або аукціон. Формат Заходу і всі вирази ідей, матеріалів, ноу-хау та іншої інформації, представленої в під час проведення Заходу, належать Організатору і не повинні поширюватися. Порушення будуть переслідуватися у відповідності з чинним законодавством, в тому числі місця знаходження Організатора та приведуть до покарання.

8.5. У разі стягнення Організатором з Виконавця суми збитків, понесених Організатором через дії або бездіяльності Замовника, Виконавець в порядку регресу має право стягнути такі збитки з Замовника.

 

 1. ПРЕТЕНЗІЇ І ПРОПОЗИЦІЇ

9.1. Виконавець приймає претензії щодо якості надаваних їм послуг по Бронюванню і оформленню Квітків на різні Заходи, а також Додаткових послуг, що надаються силами Виконавця, за вказаною в п. 11 адресою поштової та електронної пошти.

9.2. Виконавець не є особою, уповноваженою приймати претензії Замовників щодо факту і якості надання послуг контрагентами Виконавця, в тому числі Організатором.

 

 1. ІНШІ УМОВИ

10.1. Договір діє до моменту виконання Сторонами всіх зобов'язань.

10.2. Всі додатки до Договору є його невід'ємними частинами.

10.3. Погоджуя умови Договору, Замовник дає згоду на публікацію матеріалів про факт його участі в Заході і використання зображення Замовника, отриманого в під час фото або відеозйомки Заходу, на Сайті Виконавця. У разі незгоди Замовника на надання прав на використання його зображення, він повідомляє про це Виконавця в письмовій формі по електронному адресою office@goodwill.kiev.ua

10.4. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним України.

10.5. Замовник підтверджує, що всі умови Договору йому зрозумілі і він приймає їх в повному обсязі в порозумінні.

 

 1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

ФОП ТКАЧОВА ОЛЕСЯ СЕРГІЇВНА

ІПН: 2971321424

Тел. номер: +38 (044) 227 60 70

Юридична адреса: 04071, м.Київ, вул. НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 43, квартира 56

Фактична адреса: 04071, м. Київ, вул. Оболонська 29, корпус Б, офіс 005

Електронна адреса: office@goodwill.kiev.ua

Розрахунковий рахунок: 26007052647408 в КБ Приватбанк

МФО 300711

*********************************************************

 

Додаток № 1 до Договору, розміщеному на Сайті

в редакції від 01 січня 2019 р

 

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ ЗАХОДУ

(Ред.01.01.2019 рік)

 

п/п Опис заходу   Термін проведення Вимоги для участі Посилання на захід вартість участі додаткові послуги  
1 Найменування Заходу: Семінар Тоні Роббінса

«Розкрий свій прихований

потенціал »

 

Місце проведення: Excel center, London, UK

  4 дні

(11-14 квітня

2019 року)

1.  Наявність візи для в'їзду в країну місця проведення Заходу - Великобританію

2. Чинний закордонний паспорт

3. Віковий ценз 14+.

Адреса Сайту:

www.goodwill.kiev.ua

www.globalclub.com.ua

Посилання  на Захід:

http://goodwill.kiev.uaevents/tony/

 

http://globalclub.com.ua/upw.php

 

Синхронный перевод -

https://russianupwl d2018.ticketforeven t.com/

ПДВ не стягується

 
   
   
  Адрес а на английскій мові:

Royal Victoria Dock, 1 Western Gateway, London

E16 1XL, UK

         

*****************************************************

Додаток № 2 до Договору, розміщеному на Сайті

в редакції від 01 січня 2019 р

 

ПРАВИЛА УЧАСТІ В ЗАХОДІ

(Ред. 01.01.2019 р.)

 

 1. Загальні положення

1.1. Дані Правила визначають права і обов'язки учасників Заходів, з метою дотримання порядку, забезпечення безпеки і створення максимально комфортної атмосфери під час проведення Заходу.

1.2. Дані Правила є обов'язковими для всіх учасників Заходів без винятку. Купуючи Квиток на Захід, Замовник погоджується з даними Правилами і зобов'язується їх дотримуватися.

1.3. Відвідуючи Захід, Замовник погоджується з проведенням адміністрацією Заходу фото і відеозйомки, ТВ або радіотрансляції Заходу, використання Організатором Ззаходу і/або Виконавцем зображення Замовника, який перебуває в фото, відео матеріали.

1.4. Відвідуючи захід, Замовник погоджується з підписанням «Waiver-form» (Угода про відмову від відповідальності), що надається Організатором перед початком Заходу.

1.5. Замовник зобов'язаний приходити на Захід завчасно для своєчасного оформлення реєстрації на захід НЕ пізніше, ніж за 2 години до його початку.

1.6. З метою забезпечення безпеки та організації громадського порядку на Заході може вестися відеоконтроль.

1.7. З метою забезпечення безпеки співробітники охорони, залучених на Захід, і представники Служби безпеки Організатора Заходу, вправі пред'являти Замовнику прохання продемонструвати вміст ручної поклажі, кишень.

1.8. Замовник вправі користуватися гардеробом по місцю проведення Заходу.

1.9. Організатор залишає за собою право змінювати місце Замовника в залі в межах однієї категорії Квітка, а також додавати категорії Квитків між будь-якими категоріями і, відповідно, додавати кількість рядів і місць на території проведення Заходу.

1.10. Організатор залишає за собою право змінювати програму і розклад Заходи.

1.11. Організатор не несе відповідальність за залишені в залі і на території проведення Заходу особисті речі Замовника.

1.12. Організатор залишає за собою право відмовити Замовнику в допуску на Захід в випадку непідписання учасником «Waiver-form » (Угода про відмову від відповідальності).

 

 1. Під час проведення Заходу забороняється:

2.1. Робити відео, аудіозапис і фотографувати інших учасників Заходу без отримання попереднього згоди.

2.2. Будь-яким іншим способом доставляти дискомфорт учасникам Заходу своєю поведінкою і порушувати громадський порядок.

2.3. Приносити з собою і/або вживати поза спеціально відведених для цього місць, продукти харчування (якщо такі місця передбачені в місці проведення Заходу).

2.4. Вживати алкогольні і/або слабоалкогольні напої, палити поза відведеними місцями.

2.5. Перебувати на території або в приміщенні проведення Заходу в нетверезому стані, під дією сильнодіючих лікарських/наркотичних засобів та інших речовин, здатних викликати неадекватну поведінку або раптове погіршення самопочуття.

2.6. Порушувати правила протипожежної безпеки та інші правила перебування в громадських приміщеннях.

2.7. Проносити зброю, колючо-ріжучі, гострі, а також інші предмети, небезпечні для життя і здоров'я оточуючих.

2.8. Розповсюджувати листівки, брошури, книги будь-якого типу з рекламним або іншим змістом в приміщенні проведення Заходу і прилеглих територіях (крім випадків, на які отримано дозвіл Організатора Заходу).

2.9. Приносити з собою і/або використовувати пристрої для радіоприйому синхронного перекладу, відмінного від пристроїв, що надаються Організатором і/або Виконавцем.

 1. У разі порушення цих Правил, Організатор Заходу має право вимагати від порушника залишити Захід.

Поделиться этой записью:

Комментарии закрыты.

Подпишись на наш канал Telegram!

Интересные статьи, истории успешных людей, полезная литература

Telegram_Messenger

Подписаться!